Welsh Springer Spaniel Club Nederland

Rasvereniging erkend door de Raad van Beheer

Inschrijfformulier KCM 14 november 2021

Locatie: Sport en Event Center Beusichem, Rijsbosch 3, 4112 MB Beusichem
Deze Kampioenschapsclubmatch wordt onder auspiciën van de Raad van Beheer georganiseerd. Met toekenning van het CAC.

Keurmeester: Dhr. W. Hochstenbach (NL)
De keuringen beginnen om 10.00 uur / judging starts at 10.00 am.
Uiterste sluitingsdatum 24 oktober 2021.Gegevens eigenaar/ Owner:


Kies uit onderstaande lijst in welke klasse u uw hond wilt laten deelnemen aan de KCM. U kunt uw hond maar in één klasse uitbrengen.
Choose from the list below which class you want your dog to participate in the KCM. You can only choose one class.
* kopie van kampioenschap / gebruikshondenverklaring meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven. / Copy of statement of the ruling organisation or copy championship / workingclasscertificate must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.

Inschrijfgeld/ Application fee

 
Jongste puppyklas (4-6 mnd) € 10,00

Middels ondertekening verklaart de exposant dat hij/zij zich verplicht te allen tijde het inschrijfgeld te voldoen, en ook:


Puppyklas (6-9 mnd) € 10,00
Klas 3 t/m 9 € 45,00
 

 

 

a. dat hij/zij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.

b. dat de door hem/haar ingeschreven hond, voor zover hem/haar bekend is, gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij/zij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.

c. dat de hond voldoende is gevaccineerd tegen hondenziekte (distemper, ziekte van Carré), parvo diarree, ziekte van Weil (leptospirose), besmettelijke leverziekte (infectieuze hepatitis, HCC) en indien van toepassing (bij honden van buiten Nederland) ook hondsdolheid (rabiës). 
 
   
 
 

Uiterste sluitingsdatum 24 oktober 2021. Bij voorkeur het formulier inzenden via de website. Het inschrijfformulier is ook te downloaden van de W.S.S.C. website of kan uit het clubblad worden gekopieerd.

Roelie Troost, Koning Arthurlaan 3, 5625 CA Eindhoven
clubmatch@wssc.nl

Het inschrijfgeld dient tegelijk met het verzenden van het inschrijfformulier doch uiterlijk op 24 oktober 2021 betaald te zijn op rekeningnummer NL05 RABO 0351 4048 72  t.n.v. De Welsh Springer Spaniel Club, Harmelen o.v.v. 'KCM 2021’ en naam/ namen van de ingeschreven hond(en). For our members abroad: The IBAN number of the Rabo Bank account of the W.S.S.C. is: NL05RABO 0351 4048 72. BIC number: RABONL 2U. 

Wanneer u uw hond heeft ingeschreven en de inschrijving is gesloten, is terugtrekken van de hond niet meer mogelijk en dient het inschrijfgeld te worden voldaan. 


Bij inschrijving meerdere honden graag alle inschrijfgelden op één formulier vermelden.
SPECIFICATIE INSCHRIJFGELD bij inschrijving
Deelname aan:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het totale inschrijfgeld is overgemaakt per bank d.d. :


Let op: Sinds de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem binnen het bureau van de Raad van Beheer is het niet meer mogelijk dat honden zonder NHSB nummer (zgn. "NHSB aangevraagd") worden ingeschreven op tentoonstellingen. Zodra een fokker een nest aanmeldt, worden op de factuur aan de pups de NHSB nummers toegekend. De factuur wordt binnen twee weken na aanmelding aan de fokker toegezonden

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan.

NEDERLANDS
- De inzender verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is ingeënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is.
- De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is,
gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt, en dat hij de hond niet zal inzenden indien de hiervoor omschreven omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
- De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de staart is gecoupeerd, indien in Nederland geboren na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden. Deze honden mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen.
Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
- Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.

ENGLISH
- The exhibitor states that the dog is completely vaccinated against distemper, parvo, leptospirose and HCC and, coming from abroad, against rabies. Proof of vaccination can be asked for.
- The exhibitor states that the dog he has entered has not, to his knowledge, during the last 12 weeks been in circumstances where there might have been danger of infection with canine distemper, or any other infectious disease, and that he will not present his dog if such circumstances should occur between now and the day of the Show.
- The exhibitor states that the dog he has entered – if born in the Netherlands after 31 August 2001 or abroad after the legal ban on cropping was in force - does not have a docked tail. A dog with a docked tail cannot participate. Dogs with docked tails can participate in this show providing the docking was the result of a medical necessity. The statement concerning the required amputation has to be entered in the European animal passport by a practicing veterinarian. This statement should be made available for inspection during the exhibition.
- The exhibitor undertakes to pay the entry fee.

Na de sluitingsdatum ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Tevens ontvangt u na het klikken op de verzendknop een kopie van uw inschrijving. 

Wanneer de verzendknop niet werkt, kijk dan in het formulier. Waarschijnlijk is er nog iets niet goed ingevuld.

Bij twijfel of het formulier verzonden is kunt u contact opnemen met het clubmatch secretariaat. U kunt een mail sturen naar clubmatch@wssc.nl.